FOREIGNERS AND STAYING IN TURKEY

 Turkey; Due to its geographical location, young and dynamic population structure, labour force potential in its economy, it has become a country where a large number of people have migrated recently and has gained an acceleration with the numbers of foreigners in its population. Because of this reason so many new notions such as foreigners,

Tagged under:

THE WORK PERMIT IN TURKEY

     According to the Article 23 of Universal Declaration of Human Rights: Everyone has the right to work, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment and has the right to equal pay for equal work, however, as we mentioned on the previous article; in recent years it is shown that

Tagged under: ,

Türk Hukuku’nda Kambiyo Senedi Olarak Çek Çek, Türk Ticaret Kanunu’nun 780-823 maddeleri arasında düzenlenmiş kambiyo senedi türüdür. Çek adeta para yerine geçebilen bir ödeme aracı olduğundan uygulamada en çok kullanılan kambiyo senetleri arasında yer alır. Çekler ileri tarihe vadeli olarak yapılamamakla birlikte uygulamada bu duruma istisna getirilmiştir. Bu istisna ile 31.12.2020 tarihine kadar, çekler üzerilerinde

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23. madde hükmüne göre: Herkesin işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma izni ve işsizliğe karşı korunma; eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır ancak daha önceki yazılarımızda da belirtildiği üzere Türkiye’nin bu yönünden, son yıllarda özellikle kendisine yakın ya da komşu ülkelerden gelenler için cazibe merkezi olma özelliğini ortaya