ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir? Boşanma davası ve buna ilişkin konular Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olup boşanma davası anlaşmalı ve çekişmeli olarak iki türde karşımıza çıkmaktadır. Çekişmeli boşanma davası,tarafların boşanma,nafaka,tazminat ve velayet gibi hususlardan en az biri üzerinde anlaşamamış olmaları nedeniyle açmış oldukları bir boşanma davası türüdür.Her iki tarafın da çocuğun velayetini istemesi,nafaka veya tazminatın ödenmesi

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI

Günümüz hukuk sistemlerinde kişinin her türlü hak ve sorumlulukları çeşitli sözleşmeler, kanun hükümleri ve anlaşmalar ile güvenceye alınmış, bu doğrultuda da bireyin en temel hürriyetlerinden biri olan mülkiyet hakkı başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere çeşitli uluslararası sözleşme, antlaşma ve kanun maddelerince koruma altına alınmıştır. Bireyin mülkiyet hakkının en sıkı biçimde korunduğu doğrultuda da

Zina Sebebiyle Boşanma Davası

Kapital Hukuk 0232 335 1 532 – Zina sebebiyle boşanma davası nedir ve zina sebebiyle boşanma davası nasıl açılır,?

Türkiye; coğrafik konumu, genç ve dinamik nüfus yapısı, ekonomisindeki işgücü potansiyeli gibi çeşitli sebeplerle son dönemlerde çok sayıda insanın göç ettiği bir ülke konumuna gelmiş olup, toplam nüfusundaki yabancıların sayısında daima artan bir ivme yakalamıştır. Bu sebeple yabancılar, göçmen, mülteci, şartlı mülteci ve korunmaya muhtaç gibi birçok yeni kavram hukuki boyutta oldukça önem kazanıp detaylı

Tagged under: , ,