Kapital Hukuk Blog

Sorularınıza ve merak ettiklerinize özel hazırlanmış yazılarımız

TAHKİM SÖZLEŞMESİ

Bu yazımızda tahkim kurumunun en önemli temellerinden olan tahkim sözleşmesi ele alınacaktır. Günümüz hukuk sisteminde uzun süren yargılama ve dava maliyetleri alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu kapsamda,  devletin yargı organlarından bağımsız seçilen hakemlerce uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulduğu tahkim kurumu, Türk Hukukunda da yerini almıştır. TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN TANIMI Taraflar arasındaki özel hukuk uyuşmazlıklarının tahkim yoluyla

İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

İşçinin çalışma koşullarında esaslı değişikliğe gidilebilmesi için işçi ve işveren arasında yapılmış olan iş sözleşmesinin esaslı unsurlarında değişiklik yapılması gerekir. Bu sebeple bir sözleşmenin içermesi gereken öneri (icap) ve kabul koşulları gerçekleşmelidir. İşveren, işçinin çalışma koşullarında esaslı bir değişikliğe gidilmesini istediğinde bunu işçiye yazılı olarak bildirmeli ve aynı şekilde işçinin kabul beyanı da yazılı şekilde

YIKIM KARARINA İTİRAZ

Bu yazımızda, yıkım kararına itiraz aşamaları, görevli ve yetkili mahkeme ve merciler açıklanacaktır. YIKIM KARARINA İTİRAZ, İMARA AYKIRI YAPI HAKKINDA YIKIM KARARI VERİLMESİ Ruhsat alınmadan yahut var olan ruhsat ve eklerine aykırı şekilde yapı yapıldığından bahisle yapının yıkımı hakkında Belediye Encümen Kararı tebliğ olursa ne yapılır, yıkım kararına itiraz edilir mi, yıkım kararı durdurulabilir mi, yazımızda

MESLEK HASTALIĞI NEDİR?

Meslek hastalığı günümüz teknoloji alanındaki gelişmelerden dolayı artmış olsa da insanlığın varoluşundan beri çalışma koşulları ile birlikte ortaya çıkmıştır.   5510 sayılı Kanun’un 14. Maddesinde sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri olarak tanımlanmıştır. Ayrıca meslek hastalığı  6631

TOP