TÜRKİYEDE MÜLK EDİNİMİ Türkiye, coğrafi konumu, genç ve dinamik nüfus yapısı, işgücü potansiyeli, ekonomik yatırımları, çeşitliliği ve benzeri birçok sebep ile son dönemlerin en ilgi çekici ülkelerinden biri haline gelmiştir. Gerek dünya ekonomisindeki konumu gerek sosyoekonomik ve fiziksel yeterlilikleri gerek siyasi faktörleri ve konumu gerekse de büyüyen ve gelişen inşaat sektörü kaynaklı, dünya vatandaşları için

KAPİTAL İZMİR AVUKATLIK BÜROSU

Kapital Hukuk Bürosu olarak aile hukuku, miras hukuku, iş hukuku, bankacılık ve finans hukuku, rekabet hukuku, idare ve vergi hukuku, gayrimenkul hukuku, sosyal güvenlik hukuku, icra ve iflas hukuku, tazminat hukuku, ticaret hukuku, uluslararası ticaret ve uyuşmazlık konularında izmir avukat lık ve yasal danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 1-Aile Hukuku Bu kapsamda boşanma davası, nişanın bozulmasından kaynaklanan

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI Günümüz hukuk sistemlerinde kişinin her türlü hak ve sorumlulukları çeşitli sözleşmeler, kanun hükümleri ve anlaşmalar ile güvenceye alınmış, bu doğrultuda da bireyin en temel hürriyetlerinden biri olan mülkiyet hakkı başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere çeşitli uluslararası sözleşme, antlaşma ve kanun maddelerince koruma altına alınmıştır. Bireyin mülkiyet hakkının en

Özel boşanma davası sebeplerinden biri olan hayata kast,pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası Medeni Kanun’un 162. maddesinde düzenlenmiştir.İlgili düzenlemeye göre: “Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden