Uyarlama Davası Nedir? Sözleşmelerin kurulmasından sonra önceden tahmin edilemeyen sebeplerle sözleşmenin içerdiği şartlarda önemli değişiklikler meydana gelebilir. Bu şekilde meydana gelen değişiklikler sözleşmenin kurulduğu zamandaki amacının sapmasına, taraflar arasındaki eşitliğin bozulmasına yol açabilir. Bu durum özellikle kira sözleşmesi gibi sürekli borç ilişkisi içeren sözleşmelerde söz konusudur. Salgın, deprem, doğal afet, kıtlık, savaş gibi öngörülemeyen durumlarda,

Malumdur ki Hizmet Tespit davasında sigortalılık zorunlu olmakla birlikte 4/a kapsamında çalışan sigortalıların işveren tarafından hiç bildirilmemesi veya gün veya ücret olarak eksik bildirmeleri söz konusu olabilmektedir. Kayıtsız sigortasız çalıştırılma veya sigortasız çalışma her ne kadar ülkemizde yaygın olsa da işçilerin, işveren tarafından eksik bildirilen günlerini düzeltmek için yasal hakları bulunmaktadır. Sigortalıların çalışırken işlerini kaybetme

1-BOŞANMA DAVASI TÜRLERİ

Özel ve nisbi boşanma davası sebeplerinden biri olan küçük düşürücü bir suç işleme veya haysiyetsiz bir hayat sürme nedeniyle boşanma Medeni Kanun’un 163. maddesinde düzenlenmiştir.İgili düzenlemeye göre: “Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası

Marka Hakkı Nedir? 6769 Sayılı Kanun’daki Düzenlemeler Marka, bir teşebbüse ait veya bir teşebbüs tarafından üretilen hizmetleri, malları diğer teşebbüsler tarafından üretilen hizmet ve mallardan ayırmaya yarayan işaret olarak tanımlanabilir. Marka, 6769 sayılı Sınai Haklar Kanunu’nun 4. maddesinde düzenlenmiştir;             “Madde 4: Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini