Kapital Hukuk Blog

Sorularınıza ve merak ettiklerinize özel hazırlanmış yazılarımız

FAIR AND EQUITABLE TREATMENT AND ARBITRATION

In this article, the fair and equitable treatment standard behind foreign investors and their potential disputes with the host state in which they invest and the place of this standard in arbitration will be discussed. WHAT IS FOREIGN INVESTMENT? Investment terminology is a concept that is often confused with trading in practice. Investing is not

BELGENİN VE SENETİN DELİL KUVVETİ

Bu yazımızda belgenin ve senetin delil kuvveti ele alınacaktır. GİRİŞ Usul hukukunda önemli bir yere sahip olan ispat ve deliller konusunda HMK ile birlikte belge kavramına yer verilmiştir.  Belge, “bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film ve benzeri vesika veya doküman” şeklinde tanımlanmaktadır. Belgenin Unsurları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 199.maddesine göre  uyuşmazlık konusu vakıaları

FAIR AND EQUITABLE TREATMENT AND ARBITRATION

Bu yazımızda, yabancı yatırımcıları ve bu yatırımcıların yatırım yaptıkları ev sahibi devletle (host state) olası uyuşmazlıklarının arkasında yatan adil ve hakkaniyete uygun muamele standardı ve bu standardın tahkimdeki yeri ele alınacaktır. YABANCI YATIRIM NEDİR? Yatırım terminolojisi, pratikte genelde ticaretle karıştırılan bir kavramdır. Yatırım, ticaret gibi derhal sonuç alınan bir alan olmamakla birlikte daha uzun vadeli

HASTANELER VE DOKTORLAR İÇİN KVKK

Bu yazımızda hastaneler, doktorlar ve sağlık sektöründeki diğer birimler için KVKK hak ve yükümlülükleri konusu ele alınacaktır. GİRİŞ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’), 7 Nisan 2016’da yürürlüğe girmiştir. İlgili Kanun uyarınca, gerçek ve tüzel kişilerin işledikleri kişisel verilerin, elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, 3. kişilere veya yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere, veriler üzerinde gerçekleştirilen

TOP