Sendikal Tazminat

SENDİKAL SEBEPLE FESİH VE SENDİKAL TAZMİNAT Sendika hak ve özgürlüğü Sendika hakkı, Anayasa ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 23. İle 25. Maddeleri arasında güvence altına alınmıştır. Anayasanın 51. Maddesi, sendika özgürlüğü kapsamında çalışanlara sendika kurma, sendikaya serbestçe üye olma veya üyelikten serbestçe çekilme hakkını düzenlemiştir. Aynı maddede hiç kimsenin bir sendikaya üye olmaya

Edinilmiş mallara katılma rejimi

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ Türk Medeni Kanunu madde 218 vd ile düzenlenen edinilmiş mallara katılma rejimi 4721 sayılı Medeni Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih olan 01.01.2022’den itibaren yasal mal rejimi olarak kabul edilmiştir. Eski medeni kanunun yürürlükte olduğu dönemde evlenmiş olan eşler arasında, eski medeni kanunda yasal mal rejiminin mal ayrılığı olması sebebiyle 31.12.2001 tarihine kadar

babalık davası

BABALIK DAVASI NEDİR? Çocuk ile baba arasında soybağının kurulmasını sağlayan yollardan biridir. Babalık davası Türk Medeni Kanunu madde 301 vd ile düzenlenmiştir. Babalık davası anne veya çocuk tarafından açılan bir dava olup dava sonucu verilecek hüküm yenilik doğurucu nitelik taşır. Babalık davası ile soybağının kurulabilmesi için çocuğun annesi ile halihazırda soybağının bulunuyor olması ve başka

Ücreti geç ödenen işçi

ÜCRETİ GEÇ ÖDENEN İŞÇİNİN HAKLARI NEDİR, İŞVEREN MAAŞI NE KADAR GEÇ YATIRABİLİR ? Gerek pandemi koşulları gerekse ülkemizde yaşanan ekonomik durum içerisinde işverenler ödeme güçlüğü içerisine düşmeye başlamış ve işçilerin ücretleri, maaşlarını zamanında ödemekte zorlanmaya başlamıştır. İşçinin ücretinin geç ödenmesi halinde işçinin mağdur olacağı barizdir. Peki ücreti geç ödenen işçi bu durumda ne yapabilir ?

TOP