İŞ KAZASI

İŞ KAZASI NEDİR VE İŞ KAZASI KABUL EDİLEN HALLER NELERDİR? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 3’te iş kazası, işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay olarak tanımlanmıştır. İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI NEDİR? Günümüzde trafik kazaları, taşıt ve araç kullanan insan sayısına paralel olarak arttığından trafik kazalarının konu olabileceği yargı yollarını inceleme gereği hissedilmiştir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. maddesine göre trafik kazasının tanımı  “Trafik kazası : Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm,yaralanma ve zararla sonuçlanmış

Kişisel veri nedir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmıştır.  KVKK gerekçesinde bu durum şu şekilde açıklanmıştır: “Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri

MALPRAKTİS DAVASI

MALPRAKTİS DAVALARI Malpraktis, sözlük anlamı olarak kötü uygulamayı ifade eder. Türk Tabipler Birliğine göre malpraktis, “Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulaması” şeklinde tanımlamaktadır. Komplikasyon – Malpraktis Ayrımı Komplikasyon, hastaya yapılan ve tıbbi standartlara uygun bir tıbbi müdahale sonucunda ortaya çıkan olumsuz veya istenmeyen, her türlü önleme ve imkâna rağmen