Malumdur ki Hizmet Tespit davasında sigortalılık zorunlu olmakla birlikte 4/a kapsamında çalışan sigortalıların işveren tarafından hiç bildirilmemesi veya gün veya ücret olarak eksik bildirmeleri söz konusu olabilmektedir. Kayıtsız sigortasız çalıştırılma veya sigortasız çalışma her ne kadar ülkemizde yaygın olsa da işçilerin, işveren tarafından eksik bildirilen günlerini düzeltmek için yasal hakları bulunmaktadır. Sigortalıların çalışırken işlerini kaybetme

1-BOŞANMA DAVASI TÜRLERİ

Özel ve nisbi boşanma davası sebeplerinden biri olan küçük düşürücü bir suç işleme veya haysiyetsiz bir hayat sürme nedeniyle boşanma Medeni Kanun’un 163. maddesinde düzenlenmiştir.İgili düzenlemeye göre: “Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası

Marka Hakkı Nedir? 6769 Sayılı Kanun’daki Düzenlemeler Marka, bir teşebbüse ait veya bir teşebbüs tarafından üretilen hizmetleri, malları diğer teşebbüsler tarafından üretilen hizmet ve mallardan ayırmaya yarayan işaret olarak tanımlanabilir. Marka, 6769 sayılı Sınai Haklar Kanunu’nun 4. maddesinde düzenlenmiştir;             “Madde 4: Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini

TÜRKİYEDE MÜLK EDİNİMİ Türkiye, coğrafi konumu, genç ve dinamik nüfus yapısı, işgücü potansiyeli, ekonomik yatırımları, çeşitliliği ve benzeri birçok sebep ile son dönemlerin en ilgi çekici ülkelerinden biri haline gelmiştir. Gerek dünya ekonomisindeki konumu gerek sosyoekonomik ve fiziksel yeterlilikleri gerek siyasi faktörleri ve konumu gerekse de büyüyen ve gelişen inşaat sektörü kaynaklı, dünya vatandaşları için