Koronavirüs salgını, sosyal hayatımızda olduğu kadar iş hayatında da birçok şeyi değiştirdi. Bu kapsamda milyonlarca çalışanı ilgilendiren koronavirüse ilişkin ekonomik önlemler kapsamında 7244 sayılı Covıd-19 Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 4857 sayılı İş Kanununa Geçici 10. maddeyi ekleyerek salgın süresince işten çıkarma yasağı getirdi.

Türkiye, coğrafi konumu, genç ve dinamik nüfus yapısı, işgücü potansiyeli, ekonomik yatırımları, çeşitliliği ve benzeri birçok sebep ile son dönemlerin en ilgi çekici ülkelerinden biri haline gelmiştir. Gerek dünya ekonomisindeki konumu gerek sosyoekonomik ve fiziksel yeterlilikleri gerek siyasi faktörleri ve konumu gerekse de büyüyen ve gelişen inşaat sektörü kaynaklı, dünya vatandaşları için daimi veya yatırım amaçlı mülk alım-satım

Haksız rekabet, birçok ticari işletmeyi ve şirketi yakından ilgilendirmektedir. Söz konusu ticari işletmeler ve şirketler, günümüz dünyasında da sıkça haksız rekabet sonucu açılan davalarla karşı karşıya kalabilmektedir. Peki “haksız rekabet” kavramı nedir, hukukta ne anlam ifade etmektedir, hangi davalara sebebiyet vermektedir? Haksız Rekabet Nedir? 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.54, haksız rekabetin tanımını vermektedir. Söz

COVID-19 SONRASINDA İCRA TAKİBİ

Bilindiği üzere 2019 sonunda Çin’de başlayan koronavirüsten (Covid-19) kaynaklanan hastalık tüm dünyaya yayılıp küresel bir salgına dönüşmüştür. 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19 hastalığı pandemik hastalıklar grubuna dahil edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemik hastalıklar grubuna dahil edilen bu hastalık (Covid-19) olağan yaşamı kısıtlamakla birlikte idari ve kanuni tedbirler alınmasını zorunluluğunu da meydana