Avukatlarımızı Tanıyın

Kurucu avukatımız olup, Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunudur. Meslek hayatına SGK, banka ve sair kurumlara avukatlık hizmeti veren hukuk bürolarında başlamış ve edindiği tecrübeler neticesinde Kapital Hukuk Bürosu’nu kurarak yetkin bir ekibi bir araya getirmiştir. Nitelikli icra ve satış dosyaları ile ilgilenmekte; ipoteğin paraya çevrilmesi veya rehinin paraya çevrilmesi takipleri ile bu takipler neticesinde alacağa mahsuben alınan taşınır ve taşınmazların tescil işlemleri konusunda müvekkillerine ve meslektaşlarına özel hizmet sunmaktadır.

Partner avukatımız, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak ceza hukuku alanında yüksek lisans yapmış, avukatlık mesleğini icra etmek istediğinden akademi hayatından vazgeçerek ticaret hukuku, icra ve iflas hukuku, sigorta hukuku alanında çalışmaya başlamıştır. Şirketler hukuku alanında uzmanlaşmış olup uzun yıllardır gerek İzmir’ de, gerekse civar illerde bu konular üzerine avukatlık hizmeti sunmaktadır. Aynı zamanda müvekkil şirketlere ticaret hukuku ve vergi hukuku alanında danışmanlık vermektedir. Bir diğer uzmanlık alanı ise borçlu danışmanlığı olup özellikle ticari alacakların ve borçların müvekkil lehine ödeme planları ve anlaşmalar yapmaktır. Banka vekilliği tecrübesi bulunmaktadır.

Üniversite eğitimine Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başlamış ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamış olup büromuzda staja başlamış ve aile hukuku, miras hukuku ve sigorta hukuku konularında ilave eğitimler ile desteklenerek başarılı bir staj dönemi geçirmiştir. Aktüerya bilirkişisi olan Aktaş, tazminat hesaplamalarında müvekkillerimize danışmanlık hizmeti vermektedir.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup staj dönemine büromuzda başlamıştır. Ağırlıklı olarak iş hukuku alanında çalışmaktadır. Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarında uzmanlaşan Kaynak,birçok iş hukuku uyuşmazlıklarının arabuluculuk aşamasında çözüme kavuşturulmasında aktif rol oynayarak müvekkillerimize efektif ve kapsamlı iş hukuku hizmeti vermektedir.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (tam burslu eğitim programı) mezunu olup, staj dönemini büromuzda tamamlamıştır. Barcelona Graduate School of Economics’te yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Şirketler hukuku ve uluslararası ticaret hukuku alanında çalışmakta olup uluslararası ticari faaliyetlerdeki uyuşmazlıkların iç hukuk ve tahkim yollarıyla çözümünde aktif olarak çalışmaktadır.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinden (tam burslu eğitim programı) mezun olmuştur. 2021 yılında İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalında tezli yüksek lisans programına başlamıştır. medeni hukuk alanında uzmanlaşmış olup alternatif uyuşmazlık çözüm yollarıyla ilgilenmektedir

Bornova Anadolu Lisesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, meslek hayatının bir kısmını İstanbul'da çeşitli hukuk bürolarında geçirmiştir. Stajını İzmir'de ofisimizde tamamlayan Göktaş, sigorta hukuku alanında çalışmakta olup sigorta hukukundan doğan uyuşmazlıkların iç hukuk ve sigorta tahkim yollarıyla çözümünde aktif olarak çalışmaktadır.

2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, aynı yıl İzmir Barosu’na kaydolmuştur. Ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır (2016). Ağırlıklı olarak Eşya Hukuku, İş Hukuku, Borçlar Hukuku, Tüketici Hukuku ve Miras Hukuku alanlarında çalışmakta olup bu alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere hukuki danışmanlık vermektedir.

2016 yılında lisans eğitimini Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Kızıldağ, İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde Sağlık Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans programına devam etmektedir. Ağırlıklı olarak ceza hukuku, sağlık hukuku, tüketici hukuku, kamu hukuku ve yabancılar hukuku alanlarında

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. İcra ve iflas hukuku alanında uzmanlaşan Talay, adi alacaklar ile senede dayanan alacakların takibine ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve tahsilat organizasyonlarının hukuksal yazılımlara entegrasyonu noktasında yazışma birimi koordinatörlüğü görevi alarak faaliyet göstermektedir.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Meslek hayatının başında İstanbul’da çeşitli hukuk bürolarında çalışmış, İzmir’e yerleşerek büromuzda faaliyet göstermeye başlamıştır. İcra İflas Hukuku alanında uzmanlaşmış olup aynı zamanda Uluslararası Ticaret alanında da tecrübe kazanmıştır. Büromuzda icra birimi koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.

Sizin bilgilerinizi önemsiyoruz.

Adaletle ve özenle, hukuki başarılar elde ediyoruz.

Kazanç ve tazminatlarınızı, sizin adınıza tazmin ediyoruz.

Kaliteli ve hizmet odaklı çalışmalarla başarıya gidiyoruz.

İzmir Avukat Bürosu. İzmirin Parlayan Yıldızları.

İzmir Kapital Hukuk Danışmanlık Ve Avukatlık Ofisi olarak sizlere güven veriyoruz. 2014 Yılında kurumsallaşan ve gelişen hukuki ihtiyaçlar doğrultusunda, büyürken ayrıca departmanlar haline gelen hukuk büromuz sizlerle. Her biri kendi alanlarında uzman izmir avukat kadromuz ile profesyonel destek bir telefon uzağınızda. Başarılı referanslarımız, sizlerle yapacağımız yeni danışmanlıklarda bizim en büyük ayak izimizdir.

BAĞLANTIDA KALIN
TOP